Twoje imię i adres e-mail jest potrzebny do zweryfikowania czy jesteś realną osobą.

Łatwo. Prosto. Szybko.

Alternatywny link #1 | Alternatywny link #2

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU JW SCHEDULER

New World Scheduler potrafi szybko i łatwo zaplanować wszystkie części zebrania Chrześcijańskiego życia i służby, zarówno na Sali głównej jak i w dodatkowych klasach. Daje możliwość automatycznego przydzielania zadań, zaleca użycie danego uczestnika do zadania i oferuje szczegółową historię przydzielanych zadań.
Sekretarz zboru może używać programu New World Scheduler do wpisywania sprawozdań ze służby, zarządzania Zborowymi kartami głosiciela, sporządzania zborowego miesięcznego sprawozdania ze służby, drukowania Kart głosicieli (S-21) i więcej.

Koordynator wykładów publicznych może planować zarówno lokalne jak i wyjazdowe wykłady publiczne włącznie z mówcami z innych zborów i zaplanować okazanie mówcom gościnności. Do programu można dodać inne zbory i ich mówców, włącznie z czasem ich zebrań i lokalizacją.

Nadzorca służby może planować służbę kaznodziejską, zarówno w porze porannej jak i wieczorem. Można wyznaczyć prowadzącego zbiórkę, miejsce zbiórki oraz podać ustalenia dotyczące zbiórek w grupach służby.
Program pozwala zaplanować dodatkowe zadania, takie jak: Porządkowi, Ochrona, Nagłośnienie, Video, Mikrofony, Scena i inne zadania. Można je planować na cały tydzień lub na jedno zebranie.
Program pozwala zaplanować sprzątanie Sali Królestwa, uwzględniając zarówno sprzątanie tygodniowe jak i sprzątanie po każdym zebraniu. Można wyznaczyć jedną lub więcej grup.

SPECJALNE FUNKCJE PROGRAMU JW SCHEDULER

Głosiciele mogą zobaczyć nadchodzące zadania na zebraniu Chrześcijańskiego życia i służby, plan wykładów publicznych, przydział zadań na zebraniu w weekend, przydziały dodatkowych zadań na zebraniach.

Aplikacja oferuje łatwy dostęp do planu zebrań w tygodniu i w weekend oraz do planu zbiórek do służby. Dzięki aplikacji można poinformować głosicieli o wydarzeniach zborowych i podać ogłoszenia.

Głosiciele mogą wysyłać poprzez aplikację sprawozdania ze służby.

Możesz utworzyć listę głosicieli, do których będą w sposób bezpieczny automatycznie wysyłane dane do innych zamianowanych braci.

Funkcja Udostępniania zboru pomaga wszystkim starszym mieć aktualny dostęp do informacji związanych ze zborem.

Dane są dokładne i bezpieczne. Łatwiej uniknąć błędów. Szkolenie nowych braci jest łatwiejsze. Plany są czytelne i jednakowe dla wszystkich. Głosicielom przedstawiane są jednolite informacje pochodzące od grona starszych. Każdy oszczędza czas.

KTO MOŻE UŻYĆ JW SCHEDULER?

Koordynator grona starszych

Planowanie wszystkich części zebrania w tygodniu i zarządzanie przydziałami zadań zborowych.

Nadzorca zebrania Chrześcijańskiego życia i służby

Przydzielanie zadań dla uczestników na zebraniu Chrześcijańskiego życia i służby, drukowanie sprawozdań i formularzy „Zadanie podczas zebrania chrześcijańskiego życia i służby” (S-89).

Sekretarz zboru

Wprowadzanie sprawozdań ze służby, zarządzanie Kartami głosiciela i kompletowanie miesięcznych sprawozdań ze służby.

Nadzorca służby

Planowanie zbiórek do służby kaznodziejskiej, tworzenie i zarządzanie grupami służby kaznodziejskiej.

Koordynator wykładów publicznych

Planowanie miejscowych i wyjazdowych wykładów publicznych, dodawanie i zarządzanie listą mówców publicznych zarówno z miejscowego zboru jak i z innych zborów.

Brat odpowiedzialny za Porządkowych

Przydzielanie takich zadań jak: porządkowi, ochrona, parking oraz prowadzenie obecności na zebraniach.

Brat odpowiedzialny za Salę Królestwa

Planowanie sprzątania Sali Królestwa oraz opieki nad trawnikiem i terenem zielonym.

Brat odpowiedzialny za Nagłośnienie

Przydzielanie i planowanie takich zadań jak: nagłośnienie, video, mikrofony, scena i funkcji gospodarza Zoom.

Nadzorcy grupy

Przeglądanie informacji związanych ze służbą wszystkich członków grupy, co umożliwia lepszą pomoc głosicielom

Wszyscy starsi

Program umożliwia wszystkim starszym przegląd powyższych informacji, co pomaga być na bieżąco z danymi zboru.

KORZYŚCI Z UŻYWANIA JW SCHEDULER

Zaprojektowany, żeby był jak najprostszy i łatwy w użyciu. Każdy może nauczyć się obsługi programu w kilka minut. Wszystkie dane zboru, ich członków i plany są zawsze szyfrowane i przechowywane na lokalnym komputerze.
New World Scheduler tworzy czytelne i praktyczne formularze z planami: zebrań Chrześcijańskiego życia i służby, wykładów publicznych, innych zadań oraz sprzątania Sali Królestwa. Druki mogą być zapisywane jako dokument lub w postaci pliku PDF.
New World Scheduler potrafi zorganizować i zaplanować praktycznie wszystko. Zarządzanie jedną listą głosicieli współdzieloną z innymi braćmi zamianowanymi, oszczędza czas, redukuje błędy i sprawia, że szkolenie jest szybsze i łatwiejsze.
Możesz oszczędzić czas korzystając z funkcji Automatycznego przydzielania, aby wygenerować wstępną wersję roboczą nowych planów. Spowoduje to automatyczne wybranie najbardziej odpowiedniej osoby do zadania i zapewni brak konfliktów. Następnie możesz wprowadzić zmiany.
New World Scheduler płynnie przesyła dane do programu używanego przez wielu nadzorców obwodu – „Timothy”. Pomaga to oszczędzić czas i zorganizować zbory w ich obwodach.

Referencje od braci

[testimonial_rotator id=3649]

PORÓWNANIE INNYCH PROGRAMÓW I APLIKACJI

Jak wygląda porównanie New World Scheduler z podobnymi programami i aplikacjami?

Naszym zamiarem nie jest krytykowanie innych programów, ponieważ wszyscy jesteśmy ‘zjednoczeni w myśleniu, jednomyślnie walcząc ramię w ramię za wiarę w dobrą nowinę’ (Filipian 1:27).

Zamiast tego zachęcamy do samodzielnego zbadania różnic między New World Scheduler a innymi programami.

„Thank you for having a 'Comparison’ page. It was very helpful when trying out new programs!” – Brother Mike, USA

Dane można importować z Majestic KHS, aplikacji Hourglass, TSWin, CLM Explorer lub CSV do New World Scheduler.
Scroll to Top